Договір публічної оферти

I. Загальні положення

Виконавець – фізична-особа підприємець Янчак Олександр Ваисльович. Користувач – будь-який користувач послугами проекта Capitalizator UA (замовник розробки продукту, покупець готового продукту, користувач інформаційних послуг та інше).

Дана публічна оферта встановлює правила взаємодії виконавця та користувача згідно вимог Цивільного Кодексу України. Умови договору публічної оферти однакові для всіх фізичних або юридичних осіб.

II. Замовлення розробки продукту

Виконавець зобов’язується виконати замовлення у повній відповідності вимогам технічного завдання. Технічне завдання розробляється користувачем і погоджується виконавцем. За повноту та однозначність завдання відповідає користувач.

Роботи по виконанню замовлення виконуються по повній передоплаті у національній валюті України. У випадку великих об’ємів робіт, вартістю понад 100 000 гривень, можливий розподіл на етапи.

Дата початку, термін виконання робіт, мова інтерфейсу та інші характеристики, вказуються у технічному завданні. Виконавець приступає до виконання робіт у термін вказаний у технічному завданні, але не раніше ніж наступний робочий день, після отримання оплати за замовлення та підписаного технічного завдання (якщо таке передбачено).

Виконавець виконує замовлення у строгій відповідності до технічного завдання. Будь-яке відхилення від вимог завдання вважається неякісним виконанням замовлення.

Результати виконаного завдання має бути надане користувачу у вигляді програмної системи, готової до використання.

Фактом передачі замовлення є день передачі посилання на завантаження виконаного замовлення, на електронну пошту, вказану в технічному завданні.

На замовлення діє гарантійній термін для виправлення можливих помилок чи неточностей. Строк гарантії вказаний у технічному завданні. Першим днем гарантії є день передачі виконаного замовлення користувачу.

У випадку виявлення помилок чи неточностей у замовленні протягом гарантійного терміну (що виникли з вини виконавця), виконавець виконує роботи по їх усуненню без додаткової оплати робіт. При цьому, гарантія продовжується на гарантійний термін з дня передачі виправленого замовлення.

Виконавець має право повернути повну вартість розробки користувачу та відмовитись від розробки.

Авторські права на замовлення належать користувачу. Виконавець має право виставити коротку інформацію про замовлення у розділі “Портфоліо” без вказання деталей стратегії.

III. Купівля готових продуктів

Готові продукти передаються користувачу за умови повної передоплати у національній валюті України. Вартість продукту вказується на сторінці кожного конкретного продукту.

Перепродаж, передача копій третім особам готових продуктів забороняється.

Продукти передаються користувачеві “як є”. За бажанням користувача у продукт можуть вноситись зміни. Для цього складається технічне завдання на зміни до готового продукту.

Авторські права на продукт та модернізованого продукту після змін належать виконавцю, якщо протилежне не вказане у технічному завданні на зміни до готового продукту.

На готові продукти поширюється гарантія 30 календарних днів. Першим днем гарантії є день передачі продукту користувачу. При виявленні помилок чи неточностей виконавець безоплатно проводить всі виправлення. При цьому, гарантія продовжується на 30 календарних днів з дня передачі виправленого продукту.

IV. Інформаційні послуги

До інформаційних послуг відносяться консультаційні послуги, формування стратегій, створення технічного завдання, вихідні коди, рекламні послуги, партнерські чи реферальні програми та інші послуги, що не відносяться до розділів II та III даної публічної оферти.

Вимоги до інформаційних послуг можуть вказуватись листом, технічним завданням, договором, правилами чи умовами користування.

V. Заключні положення

Вся інформація вказана на сайті, youtube та telegram каналах, а також у приватних переписках/розмовах є тільки власним баченням виконавця, і не є рекомендацією до дії.

Користувач розуміє усі можливі ризики пов’язані з фінансовою сферою, трейдингом та пов’язаною з тематикою проекту Capitalizator UA і бере їх на себе.

Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до договору публічної оферти.

Користуючись послугами виконавця, користувач повністю погоджується з положеннями договору публічної оферти.

 

 

Pin It on Pinterest