Фінансова звітність компаній простими словами. Довідка про доходи.

Фінансова звітність компаній простими словами. Довідка про доходи (Income Statement)

Вітаю

Я вирішив записати серію відео, про корпоративну фінансову звітність компанії, але зробити це простими словами. Глибоко занурюватися не буду, цього не потрібно.

Узагалі, на мою думку, шукати перспективи компанії у звітності є неправильним рішенням. Справа у тому, що звітність – це запізнююча інформація, так як там дані із минулих періодів. Тому, я використовую цей аналіз тільки як додаткову інформацію, щоби розібрати поточний стан справ.

Як правило, звітність на всіх сервісах знаходиться у вкладці «Financials» (Фінанси). Якщо зайти в цей розділ, то ми побачимо три секції звітності. Перша. Це «Income Statement» – це є довідка про доходи (саме цей розділ ми розглянемо сьогодні). Друга це «Balance Sheet» – тобто бухгалтерський баланс. І остання секція – це «Cash Flow» (Грошовий потік).

Фінансова звітність компаній

Нижче цього меню можна вибрати, за який період нам потрібен звіт – річний, піврічний чи квартальний. Таким чином, можна аналізувати звітність із необхідною частотою.

А ще нижче, видно таблицю із даними, і у шапці колонок вказані дати, на які ці звіти складені. Це дуже зручно, для того, щоби слідкувати за динамікою показників.

Income Statement

Давайте розглянемо безпосередньо сьогоднішню тему – «Income Statement», тобто довідку про доходи. Вона складається із декількох розділів.

Income Statement - довідка про доходи

Доходи – Revenues

Перший розділ це – доходи (Revenues), і він поділяється на два підрозділи.

Доходи - Revenues

Перший, це revenue (дохід) – це загальний обсяг грошових коштів, отриманих компанією від продажу своїх товарів або послуг протягом вибраного періоду. Це показник фінансової стійкості компанії, він відображає її здатність заробляти.

Другий, це cost of revenue (вартість доходу) – це витрати, пов’язані з виробництвом та продажем товарів або послуг. Вони включають в себе витрати на сировину, матеріали, оплату праці, витрати на транспортування та інші витрати, необхідні для виробництва і продажу товарів або послуг. Цей показник вказує на ефективність управління витратами компанії.

Операційні витрати – Operating Expenses

Наступний розділ звіту, це операційні витрати (Operating Expenses). Сюди входять всі витрати, пов’язані зі здійсненням операційної діяльності компанії. Сюди не входять витрати пов’язані із виробництвом.

Операційні витрати - Operating Expenses

Перший підрозділ це Research and Development (дослідження та розвиток), він відображає витрати компанії на дослідження та розробки нових продуктів чи технологій. Фактично, це витрати на розвиток компанії.

Підрозділ Sales, General and Admin (витрати на продаж, загальні та адміністративні витрати) відображає всі повсякденні операційні витрати на ведення бізнесу, які не включені у виробництво товарів або надання послуг. Вони можуть включати орендну плату, зарплату, витрати на рекламу та маркетинг і витрати на дистрибуцію.

Підрозділ Non-Recurring Items (неповторювані витрати) містить неперіодичні показники, такі як доходи або витрати від операцій, які не повторюються кожен звітний період, наприклад, продаж майна або отримання страхової виплати. Ці показники можуть викривляти загальну картину фінансових результатів компанії, тому важливо звернути на них увагу при аналізі звітності.

Підрозділ Other (інші витрати) містить витрати, які не відносяться до жодної з попередніх категорій. Наприклад, до цього розділу можуть відноситися витрати на маркетингові дослідження, ліцензії або оплату юридичних послуг.

Узагалі, якщо вам необхідно отримати більш детальну розшифровку цифр, ви можете перейти до повної звітності компанії і прочитати.

Далі, у підрозділі Total Expenses (загальні витрати) йде узагальнення по всім вищезазначеним витратам.

А наступний показник – Operating Income (операційний дохід), це різниця між Gross Profit та Operating Expenses. Він відображає рентабельність компанії після врахування витрат на операційну діяльність.

Доречі. Можливо ви звернули увагу, що у звіті немає значень зі знаком мінус. Щоби полегшити читання звіту, усі від’ємні значення вказуються у дужках – так вони одразу кидаються у очі.

Дохід від постійної діяльності – Income from Continuing Operations

Наступний розділ звіту, це дохід від постійної діяльності (Income from Continuing Operations). Тут відображається прибуток від звичайної діяльності компанії після відрахування витрат.

Дохід від триваючої діяльності - Income from Continuing Operations

Показник Additional Income / Expense Items (статті додаткових доходів/витрат) відображає доходи та витрати, які не пов’язані з основною діяльністю компанії, але впливають на її прибуток. До таких показників можуть відноситися доходи від продажу майна або інших активів, витрати на відшкодування шкоди або витрати на закриття дочірньої компанії.

Показник Earnings Before Interest and Taxes (прибуток до сплати відсотків і податків, EBIT) є індикатором прибутковості компанії. Його можна розрахувати як дохід мінус витрати без урахування податків і відсотків. Це показник відображає загальну прибутковість компанії з операційної діяльності.

Показник Interest Expense (витрати на сплату відсотків) – це витрати, пов’язані з платежами за позиченими коштами. Цей показник вказує на рівень боргового навантаження компанії.

Показник Earnings Before Taxes (прибуток до сплати податків) – це прибуток компанії до врахування витрат на податки. Фактично, це сума попередніх показників.

Наступний показник Income Tax (податок на прибуток) – це витрати на податки, які компанія повинна сплатити державі за зароблені прибутки.

Наступним показником є Minority Interest (частка меншості), який відображає частку прибутку, що належить інвесторам у материнських компаніях або спільних підприємствах. Цей показник відображає той факт, що материнська компанія, може володіти часткою даної компанії.

Останнім показником цього розділу є Equity Earnings, який відображає частку прибутку, що належить компанії від її участі у спільних підприємствах чи дочірніх компаніях, у яких вона має інвестиції. Тобто, це зворотній показник від попереднього.

І, у низу цього блоку, у показнику Net Income Continuing Operations (чистий прибуток від постійної діяльності) підсумовуються показники цього блоку. По цим даним можна отримати більш повну картину фінансової діяльності компанії та оцінити її ефективність.

Неповторювані події – Non-Recurring Events

Останнім розділом довідки про доходи є неповторювані події (Non-Recurring Events). У цьому звіті зазвичай відсутні дані, але для загального розуміння, все ж таки, розберемо його.

Неповторювані події - Non-Recurring Events

Підрозділ Discontinued Operations (прибуток або збиток від припинення діяльності) – цей показник відображає фінансові наслідки зупинки діяльності компанії або продажу її окремого підрозділу. Наприклад, якщо компанія вирішує закрити філію, то доходи та витрати, пов’язані з цим рішенням, будуть відображені у цьому розділі звіту.

Підрозділ Extraordinary Operations (незвичайні витрати або прибутки) – цей показник відображає витрати та прибутки, які пов’язані з непередбачуваними подіями, які не пов’язані зі звичайною діяльністю компанії. Наприклад, такими подіями можуть бути стихійні лиха, терористичні акти, війна, зміна податкового законодавства та інші події.

Підрозділ Effect of Accounting Changes (вплив зміни бухгалтерського обліку) – цей показник відображає вплив змін у бухгалтерському обліку на фінансові результати компанії. Наприклад, якщо компанія змінює метод оцінки витрат або відносить певні витрати до іншого періоду, то це може вплинути на її прибуток або збиток.

І у кінці звіту є поле Net Income (Чистий прибуток), де йде підсумок по всі даним звіту, і відображається уже чистий показник прибутку.

Ось і вся довідка про доходи компанії – насправді нічого складного.

Нижче ви ще можете побачити розділ “ключові фінансові показники” (Key Financial Ratios), але це вже не частина звіту, а виведені показники, які побудовані на даних звіту.

ключові фінансові показники - Key Financial Ratios

Якщо вам буде цікаво прочитати про їх розрахунок і значення простими словами – пишіть у коментарях.

Далі на черзі до розгляду звіти «Balance Sheet» – тобто бухгалтерський баланс, і «Cash Flow» (Грошовий потік).

Як висновок, можу сказати, що розділ “Income Statement” у корпоративній звітності компанії є важливим інструментом для оцінки її фінансового стану та стійкості. Аналіз показників, включених до цього розділу, дають можливість оцінити сильні та слабкі сторони компаній.

Проте, і переоцінювати його не варто – оскільки у фінансових звітах, фактично, історичні дані. І сам по собі звіт не може бути причиною купувати чи продавати акції компанії. Це є одна із цеглинок аналізу.

? Корисні посилання по темі:

? Мій брокер для інвестицій #1 Interactive Brokers>>>
? Мій брокер для інвестицій #2 Freedom Finance>>>

Детально у відео:

Якщо вам цікаво бути в курсі нових інвестиційних тем, ви можете слідкувати за оновленнями на телеграм-каналі та ютуб-каналі. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних випусках.

З повагою, Олександр Янчак. Capitalizator UA.

 

Pin It on Pinterest